• +387 61191491
  • maja@pepetuska.com

O nama

Rodjene smo 8 marta..Pepetuske smo..kreativne,zaigrane,posebne..Zelimo vidjeti svijet,stvarati uspomene,mijenjati stilove..Stvorite nas..izaberite nas.

HAND MADE – PERSONALIZED – MADE IN BiH

Born March 8., We are Pepetuska…creative, playful, special.. We want to see world, create memories, change styles.. Create US…Choose US